โรงจอดรถ รุ่น Connect

กำหนดขนาดและจำนวนรถที่จอดได้ด้วยตัวคุณ สามารถติดตั้งเชื่อมต่อกันได้ไม่จำกัด ประกอบแบบเข้าลิ้นอลูมิเนียม ลิขสิทธ์เฉพาะจากอัลเน็กซ์ แข็งแรง ทนทานต่อแรงลม การคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

นอกจากใช้จอดรถแล้ว ยังเหมาะสำหรับทำเป็นศาลาพักผ่อนอเนกประสงค์ หรือ ซุ้มบังแดด หรือ walkway

*ไม่มีรางน้ำ

การติดตั้ง

• ติดตั้งด้วยระบบตั้งเสาอลูมิเนียมลงในพื้นดิน และเทปูนหล่อฐานเสา ลึก 60-80 เซนติเมตร กว้าง ยาว 60 เซนติเมตร
• เมื่อปูนหล่อฐานเสาเซตตัวแห้งแล้วจึง เริ่มประกอบชุดคานและหลังคา
*ใช้เวลาติดตั้งอย่างน้อย 2 วัน เนื่องจากต้องรอปูนเซตตัว

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา